Jäsenehdot

1 JÄSENYYS

1.1 Jäsenehtoja sovelletaan kaikkiin Figure Fitclubin jäseniin.

1.2 Figure Fitclubin jäseniksi voi liittyä vain täysi-ikäiset henkilöt. Ala-ikäinen voi liittyä jäseneksi huoltajan luvalla, jolloin huoltaja vastaa jäsenen maksuvelvoitteista.

1.3 Jäsenyyden vaihtoehtoina on clubikortti, opiskelijakortti, päiväkortti tai ryhmäliikuntakortti. Clubikortti ja opiskelijakortti oikeuttavat käyttämään kuntosalia ja ryhmäliikuntapalveluja rajoituksetta. Opiskelijakortti on tarkoitettu opiskelijoiden lisäksi eläkeläisille sekä varusmiehille. Päiväkortti oikeuttaa harjoittelemaan kuntosalilla klo 5.00 - 14.00 välisenä aikana. Ryhmäliikuntakortti oikeuttaa osallistumaan ryhmäliikuntatunneille rajoituksetta.

1.4 Jäsenyys on voimassa toistaiseksi, määräajan tai kertaperusteisesti. Määräaikainen jäsenyys jatkuu automaattisesti normaali hintaisena toistaiseksi voimassa olevana jäsenyytenä määräajan lopussa, ellei jäsen irtisano jäsenyyttä kuukautta ennen määräajan päättymistä.

1.5 Jäsenyys on henkilökohtainen, jäsenyyttä ei voi siirtää toiselle henkilölle.

 

2 JÄSENMAKSUT

2.1 Jäsen on velvollinen maksamaan kuukausimaksut kuukausittain etukäteen jäsenelle annettavalla laskulla.

2.2 Mikäli jäsenen kuukausimaksu on myöhässä ja sitä ei makseta huomautuslaskun eräpäivään mennessä, jäsenen kulkukortti suljetaan siihen saakka kun maksu on suoritettu.

2.3 Jäsennellä ei ole kuukausimaksun maksuvelvoitetta yli kuukauden kestävältä sairasloman ajalta (lääkärintodistus) tai muun erikseen sovittavan perusteen johdosta. Jäsenen maksuvelvoitteeseen vaikuttavasta seikasta tulee ilmoittaa välittömästi.

 

3 JÄSENEN VELVOLLISUUDET JA KULKUKORTTI

3.1 Jäsen on velvollinen leimaamaan jäsenkorttinsa aina saapuessaan harjoittelemaan Figure Fitclubilla.

3.2 Jäsen saa jäsenyytensä voimassaoloajaksi käyttöönsä henkilökohtaisen Figure Fitclubin kulkulätkän, joka tulee palauttaa jäsenyyden päättyessä.

3.3 Kulkulätkää ei saa siirtää, lainata kellekään tai eikä sillä saa päästää ulkopuolisia salille. Salilla on tallentava kameravalvonta väärinkäytösten estämiseksi.

3.4 Personal-trainer tai muita tapaamisia koskevat peruutukset tulee ilmoittaa vähintään vuorokautta ennen sovittua tapaamista.

 

4 KUNTOSALIN TILOISSA TAPAHTUVA TOIMINTA

4.1 Kuntosalilla ei saa harjoittaa Personal Trainer ohjausta tai muuta siihen rinnastettavaa yritystoimintaa muut kuin kuntosalin omat pt-ohjaajat.

4.2 Kuntosalin tiloja ei saa käyttää luvatta kuvauksiin-, mainos- tai muuhun henkilökohtaiseen toimintaan ilman henkilökunnan suostumusta.

 

5 JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN

5.1 Irtisanominen on tehtävä henkilökohtaisesti Figure Fitclubilla.

5.2 Määräaikainen ja toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa noudattaen kuukauden irtisanomisaikaa. Irtisanomisaika lasketaan irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta seuraavan laskutuskuukauden alusta alkaen.

5.2 Jäsenellä on irtisanottaessa oikeus harjoitella ja käyttää Figure Fitclubin muita palveluita jäsensopimuksen voimassaoloajan loppuun.

5.4 Mikäli jäsen on tehnyt sopimuksensa 12kk määräaikaiseksi kampanjajäsenyydeksi, määräytyy jäsenen irtisanomisoikeus erikseen allekirjoitettavan vuosisopimuksen ehtojen mukaan.